amerika birleşik devletleri anayasası'nın 14. ek maddesi

amerika birleşik devletleri anayasası'nın 14. ek maddesi

Tümünü Göster [1]

53688 #1  #53688
bizim anayasaya da lazım olan 9 temmuz 1868'de yürürlüğe girmiş olan madde

bölüm 1
birleşik devletlerde doğmuş veya birleşik devletler uyruğuna geçmiş, ve birleşik devletler yetkisine tabi olan herkes, birleşik devletler’in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır. hiç bir eyalet, birleşik devletler vatandaşlarının ayrıcalık ve bağışıklıklarını kısıtlayacak yasa yapmayacak veya uygulamayacak, ve hiç bir eyalet yasal gerekler yerine getirilmeden bir kişiyi yaşamından, özgürlüğünden ya da malından yoksun etmeyecek; ya da kendi yargı yetkisi içindeki bir kişiyi, yasaların eşit koruması dışında bırakmayacaktır.

bölüm 2
temsilciler meclisi üyelikleri, eyaletler arasında [vergi alınmayan kızılderililer dışında], her eyaletin sayılan tüm nüfus oranına göre paylaştırılacaktır. ancak bir eyalette ikamet eden 21 yaşında* ve birleşik devletleri vatandaşı olan erkekler, ayaklanmaya katılma veya başka bir suç dışında, başkan ve başkan yardımcısını seçecek olan seçicileri, kongre üyelerini, bir eyaletin yürütme ve yargı organı yetkililerini, ya da o eyaletin yasama meclisi üyelerini belirlemek için yapılacak bir seçimde oy kullanma hakkından mahrum edilir ya da bu hak kısıtlanırsa, bu eyaletin temsilcilerine esas olan sayı, bu erkeklerin sayısının bu eyalette 21 yaşındaki tüm erkek sayısı oranına göre azaltılacaktır.

bölüm 3
kongre üyesi, birleşik devletleri memuru, veya eyalet yasama meclisi üyesi, eyalet yürütme, ya da yargı organı memuru olarak birleşik devletlere karşı başkaldırma ya da ayaklanmaya katılan; ya da birleşik devletler düşmanlarına yardım ve kolaylık sağlayan bir kimse, kongre’de senato ya da temsilciler meclisi üyesi, ya da başkan ve başkan yardımcısı seçimlerinde seçici olamayacak, birleşik devletler’de ya da herhangi bir eyalette sivil ya da askeri hiçbir görev alamayacaktır. ancak kongre, her iki mecliste üçte iki çoğunlukla alınacak kararla böyle bir ehliyetsizliği kaldırabilir

bölüm 4
başkaldırı veya ayaklanmaları bastırmadaki hizmetler karşılığı verilen aylık ve ikramiyeleri ödemek için yapılan borçlar dâhil, birleşik devletlerin yasal şekilde yüklenmiş olduğu kamu borçlarının geçerliliğinden şüphe edilmeyecektir. ancak, ne birleşik devletler ve ne de herhangi bir eyalet, birleşik devletler’e karşı bir başkaldırma ya da ayaklanmaya yardım için yapılmış bir borç ya da taahhüdü, veya bir kölenin kaybı ya da azad edilmesi nedeniyle bir tazminat isteğini üstlenmeyecek veya ödemeyecektir; bu tür bütün borç, taahhüt ve tazminat istekleri yasadışı ve hükümsüz kabul edilecektir.

bölüm 5
kongre, uygun yasalarla bu madde hükümlerini uygulatma yetkisine sahip olacaktır.
(3)Tümünü Göster [1]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

fethiye escort dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: