geceye bir mustafa kemal atatürk sözü bırak

geceye bir mustafa kemal atatürk sözü bırak (Son 7 Gün)

Tümünü Göster [146]

80891 #103  #80891
"bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. doğuşumdaki tek olağanüstülük, türk olarak dünyaya gelmemdir."
(0)80892 #104  #80892
"türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. türkiye ne amerikanlaşacak, ne de batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir."
(0)80893 #105  #80893
"yetisecek çocuklarimiza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel türkiye'nin istikbaline, kendi benligine, millî an'anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu ögretilmelidir."
(0)80894 #106  #80894
hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.
(0)80895 #107  #80895
her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin gerekliliklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. kimsenin fikrine ve vicdanına sahip olunamaz.
(0)80896 #108  #80896
"eğer hoca kılıklı sahte din alimlerine karşı benim şahsımdan bir şey anlamak isterseniz derim ki ben şahsen onların düşmanıyım."
(0)80897 #109  #80897
ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, türk istiklal ve cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
(0)80898 #110  #80898
zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman türk ordusu! memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de, askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtalarıyla mücehhez olduğun hâlde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.
(0)80899 #111  #80899
bugün, cumhuriyet'in on beşinci yılını mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük türk milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.
(0)80900 #112  #80900
türk vatanının ve türk camiasının şan ve şerefini, dâhilî ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam inanç ve itimadımız vardır. büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragati nefs ve istihkarî hayat ile her türlü vazifeyi ifaya muhayya olduğuna eminim. bu kanaatle kara, deniz ve hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde beyan ederim.
(0)80901 #113  #80901
muharebe için düşmanı ordugâhımızda beklemek olmaz, onu uzaktan karşılamak en iyisidir. düşman az ise yetişebilenlerimiz onu durdurur veya püskürtür. çok ise bütün çarpışanlar yetişinceye kadar düşmana ateş açarak onun hareketini ağırlaştırır ve gerekirse geri çekiliriz. fakat ileri gitmek, beklemekten iyidir. hiçbir şey yapamazsak düşmanı görür, kuvvetini anlar, meraktan kurtuluruz.
(0)80902 #114  #80902
"eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen, ben size hiçbir şey öğretememişim demektir"
(0)80903 #115  #80903
"bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar !
burada dost bir vatanın toprağındasınız. huzur ve sükun içinde uyuyunuz. sizler mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.
uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar !
gözyaşlarınızı dindiriniz. evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."
(0)80904 #116  #80904
"anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa."
(0)80905 #117  #80905
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
(0)80906 #118  #80906
ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
(0)80907 #119  #80907
iki mustafa kemal vardır: biri ben, et ve kemik, geçici mustafa kemal... ikinci mustafa kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! o, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. ben, onların rüyasını temsil ediyorum. benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. o mustafa kemal sizsiniz, hepinizsiniz. geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken mustafa kemal odur!
(0)80908 #120  #80908
"efendiler ve ey millet iyi biliniz ki türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. en doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir. medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. rüesayı tarikat bu dediğim hakikatı bütün vüzuhiyle idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapayacak, müritlerinin artık vasılı rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir. arkadaşlar; huzurunuzda muvacehei millete beyanı teşekkür ederken hissettiğim ve gördüğüm hususatı olduğu gibi söylemeyi tarih ve vicdan karşısında vazife bilirim."
(0)80909 #121  #80909
“benim türk milletine, türk cemiyetine, türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.”
(0)80910 #122  #80910
büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. herkes senin aleyhin de bulunacaktır. herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. işte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın. önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.
(0)Tümünü Göster [146]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

bursa escort fethiye escort kuşadası escort sinema izle dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: