hipodermik iğne modeli

hipodermik iğne modeli

2651 #1  #2651
bir "kitle algısı değiştirme" modelidir. günümüz insanına en çok işleyenlerden biridir.

bu modele göre, artık her birey, şehirli ve modern/post-modern yaşantısının içinde, daha tecrit olmuş ve daha "yalnız" durumdadır. dolayısıyla, geleneklerden vs. daha çok, "toplumsal algı"yı oluşturacak şey, içgüdüler ve daha "ilkel" altbilinç motifleridir. dolayısıyla, televizyon, radyo, gazete gibi "mecra"larda "kodlama" ile işlenen ileti, okuyan, yalnız ve tecrit içindeki bireyin zihninde "çözümlenir" ve yerleşir. bu şekilde, kitle iletişim araçları, her bireyin beynine birer mermi sıkmaktadır, bu merminin etkisi o anda hissedilmez, ancak aynı iletiye maruz kalan insanların oluşturduğu kitleler, aynı şekilde hareket etmeye başlarlar.

(bkz: suskunluk sarmalı)
(bkz: hegemonya)
(bkz: bilişsel çelişki)
(bkz: yanlış bilinçlilik)
(0)Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

bursa escort fethiye escort kuşadası escort sinema izle dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: