oy vermemek

oy vermemek

56941 #1  #56941
demokratik hakkını en kötü şekilde kullanmaktır.

ödev ve sorumluluklarından kaçmaktır.

pes etmektir. vazgeçmektir. yenilginin ve bezginliğin; usanmışlığın en açık göstergesidir.

''...bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. ''

mustafa kemal' in dediği gibi tüm imkanlar aleyhimize olabilir. hatta medet umduğumuz partiler birer fiyasko da çıkabilir.
fakat unutulmamalıdır ki ; bu ülkenin eğitimli ve çağdaş insanları oy kullanmaktan geri dururlarsa, onları, gerici ve ilkel zihniyetin oyları ile iktidara gelmiş şahıslar yönetir.

ayrıca, antikçağ yunan filozoflarından sokrates ve platon'un demokrasi anlayışına değinmek gerekir.zira, onlara göre, halkın seçtiği bir devlet adamının niteliği tartışmalıydı. o yüzden demokrasi tehlikeli bir araçtı. devleti yönetecek kabiliyette olmayan bireylerin dahi iktidarı ele geçirmesi mümkündü. şayet bu durumda, devlet yönetiminde bilgisiz ve kabiliyetsiz olan herhangi biri, yalnız hitabet sanatında yetkinse; halkı rahatlıkla kandırabilir ve iktidarı ele geçirebilirdi. bu, hem devletin hem de vatandaşların geleceği için büyük bir tehlike teşkil ediyordu.

sokrates için, nasıl ki, bir gemi kaptanı seçimle değil de; o konu üzerindeki bilgi ve becerisine göre o makama getiriliyorsa, devlette de aynı şey olmalıydı.

devletin başına geçecek kişi akıl ve kabiliyetine göre değerlendirilmeliydi. sokrates, devlet idaresinin iade edileceği şahsiyetin/şahsiyetlerin bilgeliğe ve erdemliğe dayalı bir azınlık tarafından seçilmesi gerektiğini belirtmiştir.. fakat unutulmamalıdır ki; bahsettiği azınlık ünvana, soya, varlığa dayalı bir aristokratlar topluluğu değildi. bilakis, bahsettiği, erdem, ahlak, bilgelik sahibi aydınlar çevresiydi.

bizler ise, günümüzde, durmadan aşağıladığımız seçmenlerin, demokratik yöntemlerle, iktidara getirdiği biri tarafından yönetiliyoruz.

herkesi en demokratik hakkı olan oyunu kullanmaya davet ediyorum. sizler, çağdaş bireyler olarak, oyunuzu esirgediğiniz takdirde, ilkel insanların seçtiği sahtekârlar tarafından yönetilmeye, hep, mahkum kalacağız.
(0)Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

bursa escort fethiye escort kuşadası escort sinema izle dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: