doğu ve batı roma'da barbar istilası: batı roma'nın çöküşü

doğu ve batı roma'da barbar istilası: batı roma'nın çöküşü

Tümünü Göster [3]

43540 #2  #43540
birbirini sürekli batıya iten barbar kavimlerin imparatorluğun batısında birer nüfus patlamasına yol açtığından bahsediyorduk. batıda vandallarla ve doğuda gotlarla verilen mücadelede hunlar henüz romalıların karşısına çıkmamıştır. trakya'da gotlara iki kez yenilmesinin ardından roma imparatorluğu, konstantin'in soyundan olan varislerin çekişmeleri yüzünden m.s. 395'te ikinci ve son kez ikiye bölünür. bu zaman zarfında gotların batıdaki kolu olan vizigotlar italya'ya inmiş, batı roma imparatoru honorius ile karşılıklı saldırmazlık anlaşması yapmıştır. yalnız anlaşma sürerken romalı bir general bölüğü bir vizigot müfrezesine pusu kurmuş ve saldırmıştır. bu malumat, vizigotların savaş lordu birinci alaric'in kulağına gidince onu derin düşüncelere sevketmiş, hayal kırıklığına uğratmıştır. batı roma imparatorunun saldırmazlık anlaşmasını çiğnediğini düşünmüştür. oysa ki yalnızca romalı general bölüğünün vizigot müfrezesine saldırdığından haberi yoktur. haberler imparator honorius'un kulağına gider ve honorius ilgili generali görevinden alır. birinci alaric'e diplomat göndererek durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret ve kendisinin saldırıdan bihaber olduğunu iletir. yalnız bu durum, uzun zamandır içten içe roma'yı yağmalamayı arzulayan birinci alaric'e bir bahane yaratmış, diplomasi kendisini memnun etmemiştir. 24 ağustos m.s. 410'da kölelerin roma kapılarını birinci alaric komutasındaki vizigot ordusuna açmasıyla üçüncü kuşatma sonunda roma düşer ve üç gün boyunca yağmalanır. yağmadan sonra vizigot ordusu provence bölgesinden ispanya'ya akar, oraları yağmalar.

vandallar da boş durmaz. ikinci yüzyıl sonlarına kadar silingi ve hasdingi kabilelerine ayrılmış olan vandallar, konstantin'in yönetimi sırasında* hasdingi kabilesi yüzünden gotlarla anlaşmazlığa düşmüştür. bu süre içerisinde hasdingi kabilesi zaten hristiyanlaştırılmıştır. beşinci yüzyılın başlangıcınca hunların diğer kavimleri domino taşları gibi batıya devirmesiyle vandallar da bu duruma dahil olmuş, sarmatyalı alan ve cermen süeb kabilesinden olan müttefikleriyle kral godigisel idaresindeki vandallar da taze bölünmüş roma imparatorluğu'nun batısına doğru yol almışlardır.

panonya'dan (macaristan) başlayarak bir süre boyunca tuna nehrini izleyen vandallar, 401'i 402'ye bağlayan kış mevsiminde raetica (avusturya'nın batısı, isviçre) bölgesini yağmalayıp oradan ren nehri kıyılarına ulaşmışlardır. ren nehri kıyılarına sorunsuz ulaştıktan sonra bölgedeki frankların direnişiyle karşılaşan vandallar, kralları godigisel ve binlerce vandalın öldüğü savaştan sonra geri çekilmiş, bu sefer alanlar franklara hücum etmiştir. batı roma tarihçileri, alanlar sayesinde frankları yenmeyi başaran vandalların 31 aralık 406'da ren nehrini geçtiklerini, galya'ya (fransa) ayak basıp batı ve güney istikameti boyunca akitanya bölgesini yerle bir ettiklerini belirtir.

fransa'nın akitanya bölgesini yağmaladıkları sırada vandalların başında merhum kral godigisel'in oğlu gunderic vardır. yönünü ispanya'ya çeviren vandal horde'u (ordulardan ve sivillerden oluşan devasa göçebe grup), 13 ekim 409'da pireneleri geçer ve iberya yarımadasına (ispanya + portekiz) varır. roma müttefiki anlamına gelen "foederati" kimliği vasıtasıyla vandallar ve alanlar, romalılardan bazı toprakları alır. hasdingi kabilesi romalılardan asturia'yı (kuzeybatı ispanya) alır, silingi kabilesi ise güneydeki hispania baetica'yı alır. alanlar ise bugün portekiz'in bulunduğu lusitania'yı ve vaktinde kartacalı hannibal'in kayınçosu hasdrubal'in kurduğu carthago nova şehrinin çevresindeki bölgeyi alır. süebler de gallaecia bölgesini alır. yalnız batı roma'nın kendisine güney fransa'yı teklif etmesinden önce iberya yarımadasında hakimiyeti olan vizigotlar alanları 418'de yerle bir eder ve alan kralı attaces'i öldürür. halkının geri kalanı, vandal kralı gunderic'ten alan tacını kabul etmesini bekler. zaten daha sonra kuzey afrika'daki vandal kralları kendilerini "rex wandalorum et alanorum" (vandalların ve alanların kralı) olarak lanse edecektir. 419'da hasdingi kabilesi, bir roma-süeb müttefik ordusu tarafından yenilgiye uğratılır. gunderic güneye, baetica'ya kaçar ve gittiği yerde silingi kabilesinin taht varisi olarak hazır yerine çöker. gunderic'in ardından 428'de yerine babadan kardeşi ünlü vandal kralı genseric geçer (tarkan filmlerinden aşina olduğunuz janseriko, yalnız öyle kötü, nihohaha bir kral değildi, ayrıca hunlarla vandallar müttefikti).

aynı sene, lusitanya'yı almayı başaran heremigarius komutasındaki geniş bir süeb kuvveti, genseric'e arkadan saldırır. süeb ordusu mérida yakınlarında bozguna uğratılılır ve liderleri hermigario kaçmaya çalışırken guadiana nehrinde boğulur.

devam edecek..
(0)Tümünü Göster [3]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

fethiye escort dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: