geceye bir mustafa kemal atatürk sözü bırak

geceye bir mustafa kemal atatürk sözü bırak

Tümünü Göster [28]

80608 #1  #80608
"bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar."
(0)
80623 #2  #80623
"benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. fakat türkiye cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."
(0)
80650 #4  #80650
"ben istese idim derhâl askerî bir diktatörlük kurardım ve memleketi öyle idâreye kalkışırdım. fakat ben istedim ki, milletim için modern bir devlet kurayım"
(0)
80651 #5  #80651
"çocukken fakirdim. iki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım"
(2)
80679 #6  #80679
"bütün ümidim gençliktedir."
(0)
80680 #7  #80680
" ey türk gençliği! birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir."
(0)
80681 #8  #80681
"mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur."
(0)
80682 #9  #80682
"bu temel, senin, en kıymetli hazinendir."
(0)
80683 #10  #80683
"istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır."
(0)
80684 #11  #80684
"bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!"
(0)
80685 #12  #80685
"bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir."
(0)
80686 #13  #80686
"istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler."
(0)
80687 #14  #80687
"cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. "
(0)
80688 #15  #80688
"bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
(0)
80689 #16  #80689
"hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. "
(0)
80690 #17  #80690
"millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir."
(0)
80691 #18  #80691
"ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"
(0)
81079 #19  #81079
“hakikati konuşmaktan korkmayınız.”
(0)
81080 #20  #81080
“eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terkeder.”
(0)

Tümünü Göster [28]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Son Yapılan Yorumlar: