marksizm

marksizm

Tümünü Göster [2]

63433 #2  #63433
marksizm siyasal felsefi ve ekonomik bütünlükte bir öğretidir marx toplumu 5 sınıfa ayırır
1)proletarya: emek güçlerini satan kişilerden oluşur, kapitalist üretim biçiminde üretim araçlarına sahip değildirler. kapitalist üretim biçimi içinde proletarya eline geçen ücretten daha çok değer ürettiği için sömürülmektedir.
2)burjuvazi: üretim araçlarına sahip sınıftır. proletaryanın emek gücünü satın alarak onu sömürecek koşullarda çalıştırır.
küçük burjuvazi: işçi çalıştırmasına rağmen kendisi de çalışan kişilerden oluşur. marksizm üretim araçlarının gelişmesiyle birlikte bu ara sınıfın eriyerek proletaryaya dahil olacağını öngörür.
3)lümpen proletarya: ekonomik üretime katkıda bulunmayan ve para karşılığı farklı işleri yapmaya hazır olan suçlular, dilenciler, serseriler vb bu gruba dahil edilir.
4)toprak ağalığı: kapitalizm döneminde de hâlâ güç ve servet sahibi olan tarımsal üretimde söz sahibi sınıf.
5)köylülük: tarım alanında faaliyet gösteren dağınık bir sınıf, tarihsel olarak çoğunluğu proletaryanın saflarına geçerken bir kısmı toprak ağası olabilmektedir

sınıf savaşımı teorisini ortaya koyan marxizm kapitalizmden komünizme giden yolda iktidarın ezilen sınıfların öncüsü olarak kabul edilen proletaryanın eline geçmesi sosyalist devlet yapısı içerisinde kapitalistlerin ortadan kalkması ve sınıfların yok olması siyasi süreçleriyle birlikte devletin sönümlenmesi ve kömün yönetiminin toplumu eşit ve daha özgür bir topluma götürmesini hedeflemektedir

en başaralı örneği 1917'den 1991 yılına dek varlığını koruyan sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği'dir.
sscb'de proletarya diktatörlüğünün ardından sosyalist devlet yapısına ulaşılmış fakat komünizme geçilememiştir
(0)

Tümünü Göster [2]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar

Son Yapılan Yorumlar: