muharrem ince

muharrem ince

Tümünü Göster [24]

32137 #2  #32137
muhalefet ettiği diğer milletvekilleri gibi ağzından tükürükler saçarak konuşan insan. sakin, aklıselim insanlara ihtiyacımız var. vicdan mastürbatörlerine değil.
(0)
32143 #3  #32143
israil ile ilgi iktidar partisine 14 soru sorup iktidar partisini susupus eden yalova milletvekili.

iktidar partisine sorduğu o 14 soru:

1) is­ra­il’­in na­to tat­bi­kat­la­rı­na ve­to­su­nu han­gi hü­kü­met kal­dır­dı?

is­ter­se­niz se­çe­nek ko­ya­yım: a) chp hü­kü­me­ti. b) akp hü­kü­me­ti.

2) israil'in oecd üye­li­ği­ne ve­to­yu kim kal­dır­dı, han­gi hü­kü­met kal­dır­dı?

3) “tep­kim is­ra­il dev­let baş­ka­nı­na de­ğil, mo­de­ra­tö­re­di­r” kim de­di?

4) da­ni­mar­ka­’da uçak­tan in­di­ğin­de, is­ra­il da­ha özür di­le­me­den “si­yo­nizm ko­nu­sun­da yan­lış an­la­şıl­dı­m” kim de­di?

5) ma­vi mar­ma­ra bas­kı­nın­da yurt­taş­la­rı­mız ölürken, üç şar­tı­mız var­dı; özür di­le­ne­cek, taz­mi­nat öde­ne­cek ve gaz­ze­’ye ab­lu­ka kal­ka­cak­tı. taz­mi­na­tı, ai­le­ler ka­bul et­me­di. pe­ki, bu özür na­sıl di­len­di?

oba­ma­’nın ya­nın­dan te­le­fon­la ara­nı­yor, özür di­le­ni­yor. bu ses kay­dı­nı du­yan var mı? bu na­sıl bir özür­dür? dün­ya ta­ri­hin­de böy­le bir özür var mı? ‘o yıldızı alan kim?’

6) “is­ra­il’­de nük­le­er si­lah var mı?” di­ye ya­pı­lan oy­la­ma­da çe­kim­ser han­gi ül­ke kal­dı? çe­kim­ser ka­lan ül­ke­nin baş­ba­ka­nı kim­di?

7) ab­d’­de ya­hu­di lo­bi­le­rin­den dün­ya­da­ki tek müs­lü­man, da­vut yıl­dı­zı­’nı alan kim? bunu alan dün­ya­da­ki tek müs­lü­man kim?

8) 13 şu­bat 2009’da ge­nel baş­kan yar­dım­cı­nız hü­se­yin çe­lik im­za­sıy­la bü­tün okul­la­ra gön­de­ri­len ge­nel­ge­de “is­ra­il mal­la­rı­nı boy­kot et­me­yi­n” den­ildi mi?

9) su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki o ma­yın­lı ara­zi­le­ri is­ra­il­li fir­ma­la­ra ve­re­cek­si­niz de­di­ği­miz­de, bu kür­sü­ye ge­lip: “si­zi gi­di ya­hu­di düş­man­la­rı­” di­ye bi­ze par­mak sal­la­yan ve­kil­ler kim­ler­di?

10) kü­re­cik ki­mi ko­ru­yor? kü­re­cik, is­ra­il’­e hiz­met edi­yor mu?

11) is­ra­il, su­ri­ye uçak­la­rı­nı vur­mak için tür­ki­ye ha­va sa­ha­sı­nı kul­lan­dı mı?

12) tür­ki­ye, is­ra­il uçak­la­rı­na ya­kıt sağ­la­yan ül­ke mi?

13) fi­lis­ti­n’­i des­tek­le­yen bir su­ri­ye var­dı. or­ta do­ğu­’da den­ge­ler böy­le ku­ru­lu­yor­du. ken­di der­di­ne düş­müş bir su­ri­ye­’yi siz oluş­tur­madınız mı?

14) tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti­’nin onu­ru kı­rıl­dı. is­ra­il’­de bü­yü­kel­çi otur­ma dü­ze­nin­de aşa­ğı­la­na­rak, kol­tu­ğu da­ha dü­şük ya­pı­la­rak, bir baş­ka dip­lo­ma­tik böy­le bir olay ha­tır­lı­yor mu­su­nuz?
(0)
32144 #4  #32144
konuşmaları her daim gaza getirici olan ve doğruları söyleyen milletvekili.
(0)
38060 #5  #38060
genel başkanlığa adaylığını koyan chp grup başkanvekili.

ahmet hakan 'la güzel bir sohbet yapmışlar, söylemleri, söyledikleri bizim de söylediğimiz şeylerle benzeşiyor. lakin, önemli olan, uygulama. zira, kılıçdaroğlu da genel başkanlığa ilk geldiği zamanlarda benzer söylemlerde bulunmuştu, ancak uygulamada yaşadığı sıkıntılar yüzünden ileriye götürememişti chp 'yi..

http://haber.rotahaber.com/...
(0)
38129 #6  #38129
bu adam gerçekten ülkeyi yönetebilecek, chp'de ki tek adam. nasıl ki sabahlara kadar bizzat uğraştı tekrar oy sayımı yaptı yalova'yı akp'nin elinden çekip aldıysa, yönetimide tayyip'in elinden çekip alacak.

chp'yi gerçekten chp yapacak, tayyip'e kafa tutabilecek koca yürekli bir adam.
(0)
61230 #7  #61230
çok sabırlı biri. terbiyesiz diye hakarete uğramasına rağmen sükunetini korumuş. ak-itler ve ychpliler kendisine saldırıyor.
ak-itleri anlıyorum da, ychpliler galiba seçim sonuçlarından korkuyor. kemal bey'in yerine geçmesin diye önünü almaya çalışıyor.
(0)
61231 #8  #61231
chp genel başkanlığı seçimini kaybettiği gün chp'ye olan inancımın nerdeyse tamamen sönmesine sebep olmuş değerli insan. seçimden sonra, "seçim anına kadar sayın kılıçdaroğlu benim rakibimdi, bu andan itibaren benim genel başkanımdır" diyecek kadar düzgün bir karakter. ülkeyi düştüğü durumdan kurtaracak kadar dürüstlüğe ve doğruluğa sahip nadir insanlardan birisi siyasetçiler arasında.
(0)
61259 #9  #61259
chp'nin iktidar olamama sebebidir. bunun gibi adamlar bizim idollerimize iftira atıyorlar sonra bizden oy bekliyorlar. nah alırlar.
(2)
61272 #10  #61272
bu olay akp' li bir vekilin başına gelseydi ne olurdu diye düşünürür. ince' nin yaptığı yanlistir ama dükkan sahibinin yaptığı daha da yanlistir.
ve ne olursa olsun muharrem ince' ye yakismayan bir görüntü çıkmıştır ortaya.
(0)
61712 #11  #61712
kafeterya kapattırdığına dair söylentilere sert tepki göstermiştir.

haber
(0)
63546 #12  #63546
birçok sosyal mecra'da hakkında kötü yaftalanan chp milletvekili.

bu gerçek bir ulusalcı, gerçek bir atatürkçü. üstelik göçmen ve cumhuriyetin kıymetini gayet iyi biliyor.

muharrem ince hakkında kötülemelerde bulunanların profilini incelediğiniz zaman büyük çoğunluğunun hdp'li olduğunu göreceksiniz. zira, ulusalcılardan korkuyorlar. onlardan ekmek yiyemeyeceklerinin farkındalar. hazır chp gibi büyük bir parti ile gayri resmi bağ kurmuşken; bu desteği kaybetmek istemiyorlar. hümanizm adı altında chp' den nemalanmak işlerine geliyor.

chp' nin kemik oyunu da kaybedeceğini söylüyorlar. hayır, bu kemik oy zaten ulusalcı kesim. çomarlar ve kürtler zaten bize oy vermiyor. tatlı su solcuları şimdi de hdp seçmeni oldu. değişen hiç bir şey olmayacak. aksine, chp, muharrem ince ile beraber milliyetçi oyları da tekelinde toplayarak gerçek bir türkiye partisi olacak.

chp seçmeni gibi davranıp %25' in zihniyetini dahi bilmeyenler için muharrem ince elbette korkutucu gelecektir.
(0)
66893 #13  #66893
chp'nin içinde az sayıda kalmış ulusalcı, atatürkçü, sosyal demokratların başı, chp'nin başına geldiğinden trakya'daki mhp oylarının chp kayacağı selanik göçmeni, rakı sever milletvelidir.
(0)
74646 #14  #74646
muharrem-ince 578b9d707ebb8.jpg
darbe sonrası gözaltı tutuklama, demokrasi vb. konularda 16 maddelik bir durum değerlendirmesi yapmış.
(0)
81654 #15  #81654
24 haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi'nde cumhuriyet halk partisi'nin adayı.

kemal kılıçdaroğlu'nu koltuğunu koruması dışında kendisinin adaylığının nasıl bir katkı sağlayacağına dair şüphelerim var.

başarılı markalara baktığımızda bu markaların kendisini diğer markalardan ayıran bir özelliği olur, mercedes denince aklımıza direkt güç, prestij, mevki makam sahipliği gelmesi gibi.

siyasetçiler açısından bu (algılanan) bir uzmanlık alanı yahut insanların kendilerini görebileceği kişisel bir hikayedir. mesela türkiye'nin ortalamasını aldığın zaman recep tayyip erdoğan çıkıyor. yahut meral akşener'i hem güvenlik üzerinden (demir leydi, asena vs) hem de relatablelik üzerinden (erkek egemen ortamda baskılardan yılmayan güçlü kadın) pazarlayabilirsin

muharrem ince'de ben bunu bulamıyorum..muharrem ince şu konuda acayip uzmandır yahut kendisine has ve içinde kendimizi bulabileceğimiz kişisel bir hikayesi yok. muharrem ince denince benim aklıma kürsüde bir sağ kolunu bir sol kolunu aşağı yukarı kaldırarak suratı kızarıncaya kadar birilerine bağıran imaj geliyor. daha önce chp'ye oy vermemiş biri kemal kılıçdaroğlu'nda bulamadığı her neyse ince'de mi bulacak?
(1)
81661 #16  #81661
19 nisan 2018'de twitter'da şöyle yazdım;

"@vekilince hazır ol, kılışdar seni aday göstetecek ve seçmene şirin görünecek. böylece sen seçilemeğince mv de olamayacaksın ve partiden tasfiye edilmiş olacaksın. erken davran, çık kamera karşısına adayim kk de."

https://twitter.com/allesim...

yine yanılmadım.
(0)
81678 #18  #81678
bbc türkçe ile röportajında "muhafazakar seçmenden nasıl oy almayı düşünüyorsunuz" sorusuna "çocukluğumda kuran kursuna gittim. rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi" gibi yanıtlar veren cumbaba adayı.
bu tarz muhabbetleri kemal kılıçdaroğlu yıllarca yaptı..sonuç ne?

ilerleyen günlerde elbette biraz daha düzelir de cumhuriyet halk partisi yönetimi de ince'yi pek sallamiyor. muharrem ince'ye otobüs vermişler bir tane, başka birşey yok. ince "mitingimi falanca kanal vermedi" diye yakınıyor da chp'nin sosyal medya hesaplarında da ince ile ilgili paylaşımlar oldukça kısıtlı.
.
ki burada dönüp dolaşıp mesele suna geliyor..hem chp seçmeni hem chp yönetimi bütün olayı tek adama (hatta onun desibeline) indirgiyor. ülkücü kesim bunu bayağı bir çarpıttı da lider teşkilat doktrin muhabbeti gerçek. bunu yıllar önce söylemiştim de chp'nin (hatta genel olarak muhalefet partilerinin) kendi teşkilatlarını fmcg sektöründeki firmaların satış organizasyonları gibi düzenlemesi lazım. keza fmcg firmalarının pazarlama departmanları gibi da iletişim birimlerinin olması lazım. teşkilat bir taraftan genel merkezden gelen mesajları halka iletirken bir taraftan da halktan topladığı verileri genel merkeze iletecek ve genel merkez'de buna göre taktik-strateji belirleyecek. aslında ince amerika'da olduğu gibi partisinden ayrı bir strateji takımı kursaydı belki bir tık daha avantajı olurdu.
(0)
81703 #19  #81703
seçim kampanyasının en azından şimdilik inanılmaz derecede amatör olduğu cumhurbaşkanı adayı

birincisi ortalıkta cumhuriyet halk partisi yok. yalova kaymakamına bir tane otobüs verip “sen kafana göre takıl birader” demişler. ince haklı olarak medyaya “mitinglerimi yayınlamıyorlar” diye kızıyor da chp’nin sosyal medya hesapları da sanki ince yokmuş gibi kılıçdaroğlu paylaşımlarına devam ediyor. keza sahada da chp teşkilatını hiç görmüyorum.

ikincisi ince konuşmalarını ne hikmetse doğaçlama yapıyor. bu durum konuşmalarının “okuması 30 dk süren yılmaz özdil köşe yazısı” halinde geçmesine yol açıyor. ya da amerikalıların “baba esprisi” dedikleri olaya çok giriyor. “bana ülkücü düşmanı diyorlar, karımın adı ülkü..ben 35 yıldır ülkücüyüm” gibi.
(0)
81770 #20  #81770
dün akşam ki fox haber röportajında topu gereksiz yere taca atmıştır.

mesela anadilde eğitim konusunda “ben bu işin devlet eliyle yapılmasına karşıyım. ama nasıl bu ülkede milli eğitim bakanlığı denetiminde ingilizce, fransızca eğitim yapan özel okullar varsa, isteyen de kürtçe özel okul açsın” diyebilirdi.

keza “ekonomi konusunda kime danışıyorsunuz” sorusunda da gereksiz bir yanıt verdi. cumhuriyet halk partisi içinde ekonomiden anlayan tonla adam var, saysana iki üç isim
(0)

Tümünü Göster [24]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Son Yapılan Yorumlar: