mustafa kemal atatürk'ün veciz sözleri

mustafa kemal atatürk'ün veciz sözleri

Tümünü Göster [21]

43194 #1  #43194
bazıları şunlardır.

tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir. 

birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

samimiyetin lisanı yoktur. samimiyet sözlerle açıklanamaz. o, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.
(0)53836 #3  #53836
ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. benim manevi mirasım bilim ve akıldır. zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.

medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder

çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.

dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, cumhuriyet halk partisi programıdır. bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. fakat bu prensipleri, gökten indiği zannedilen kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz

kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılamaz bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.
(0)53838 #4  #53838
gençliğe hitabe ! okur okur ağlarım şimdi . çok canımız yanıyor atam çokk ...
(0)54626 #6  #54626
hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. osmanoğulları zorla türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı (el koymuşlardi). bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. şimdi de, türk milleti bu mütecavizlerin (tecavüzcülerin) hadlerini ihtar ederek (hadlerini bildirerek), hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. bu bir emrivakidir. mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. bu behemehal (mutlaka) olacaktır. burada içtima edenler (toplananlar) meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.
(0)56734 #8  #56734
"ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur" sözü eleştirilmiş.

ermeni, yunan, ingiliz, italyan, fransiz, bulgar, hindu, yamyam, makedon, rus ile içte ve dışta daha nice millet, topluluk, hain ve düşman varsa hepsine karsi 40 yil boyunca savasmis, bildigin olum kalim mucadelesi vermis, yok olma tehlikesi gecirmis bir milletin tum bunlari yasayip sonunda kismen de olsa kazanarak ciktiktan sonraki milli kahramanının soyledigi sozdur.

hitlerin fasist almanyasindan en az 10 yil once, mussolininin fasist italyasi doneminde ve stalin milyonlarca insani oldurmeden 10 yillar once ve amerikada otobuste bir zenicinin bir beyazin yanina oturmasinin hala yasak oldugu yildan en az 30 yil once soylenmis sozdur. bu baglamda degerlendirilmelidir.

bu noktada bazı idraksiz arkadaşlar şöyle bir klişeye sarılırlar: "siz de her şeye zamanın şartları" diyorsunuz.

ne diyelim? mahmut mu diyelim? güneşe de sıcak diyoruz biz mesela.

"siz de hep güneşe sıcak diyorsunuz"
(0)56745 #9  #56745
ermenilerin bu ülkede hiçbir hakkı yoktur sözünü bağlamından ayırmayınız ermeniler bugün dahi türkiye'de hak iddaa etmekteler yoksa zannetmiyorum ki ermeni asıllı türk vatandaşlarına söylemiş olsun
(0)81571 #11  #81571
''bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır.''
(0)81572 #12  #81572
''yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel türkiye’nin istikbâline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzûmu öğretilmelidir.”
(0)81573 #13  #81573
"çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."
(0)81574 #14  #81574
"bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür."
(0)81575 #15  #81575
efendiler ve ey millet iyi biliniz ki türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.
(0)81576 #16  #81576
ey türk gençliği !
birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
bu temel senin en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.
bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin !
bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
istiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
ey türk istikbalinin evladı !
işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, türk istiklâl ve cumhuriyeti'ni kurtarmaktır !
muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !
(0)81577 #17  #81577
"küçük hanımlar küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. sizlerden çok şey bekliyoruz"
(0)81578 #18  #81578
çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.
(0)81579 #19  #81579
ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. cumhuriyet'i biz kurduk, o'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz
(0)81580 #20  #81580
"küçük hanımlar, küçük beyler! sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. sizlerden çok şey bekliyoruz."
(0)Tümünü Göster [21]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

fethiye escort dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: