proleter kadın

proleter kadın

Tümünü Göster [2]

13031 #1  #13031
"burjuva kadınlarının siyasal haklarla gerçek bir ilgisi yoktur; çünkü toplumda herhangi bir ekonomik işlevleri yoktur, çünkü sınıf egemenliğinin bitmiş ürünlerinin keyfini çıkarırlar. rahatı yerinde burjuva kadınları arasında kadınların eşitliği çağrısında bulunanlar da, maddi kökleri olmayan güçsüz birtakım kümelerin saf ideolojisi, erkek ile kadın arasındaki kaşıtlığın bir hayaleti, bir gariplikten başka bir şey değildir. yani aslında, süfrajet (20.yy'ın başlarında, çoğu küçük-burjuva ya da burjuva kökenli kadınların başını çektiği bir kadın hareketi) hareketin doğası bizatihi maskaralıktır. proleter kadınların siyasal haklara gereksinimi vardır; çünkü erkek proleterlerle aynı ekonomik işlevleri yerine getirmekte, aynı biçimde sermayeye kölelik etmekte, devlet de ona fark gözetmeden davranmakta, kanını emmekte ve ezmektedir. çıkarları aynıdır ve savunmak için aynı silahları kuşanır. siyasal talepleri, sömürülen sınıfı sömürücülerden ayıran toplumsal uçurumun derinliklerine, erkek ile kadın arasındaki değil, sermaye ile emek arasındaki karşıtlığa kök salmıştır.
(rosa luxemburg kitabı - seçme yazılar, s. 364-365, proleter kadın, dipnot yayınları)
(0)13034 #2  #13034
rosa luxemburg tayyip'i ve gezi isyanını görse, burjuva kadınlar hakkında yaptığı tespitleri oturup yerdi sanırım. başında hayatının her alanına karışan, nasıl yaşayacağını dikta eden ve iş sahibi burjuvaların hedef müşteri kitlesini tehdit eden bir diktatör olunca en süslü püslü burjuvası da politize olup sokaklara dökülebiliyor gayet.
(0)Tümünü Göster [2]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

fethiye escort dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: