köleci toplum

köleci toplum

Tümünü Göster [1]

13027 #1  #13027
1– köleliğe dayanan üretim tarzı, toplumun üretici güçlerinin büyümesi, artı-ürünün ortaya çıkması, toprak ve arazi de aralarında olmak üzere üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ortaya çıkması, artı-ürüne üretim araçlarının sahipleri tarafından el konulması sonucu oluştu. kölelik, insanın insan tarafından sömürülmesinin ilk ve en kaba biçimidir. köle, efendisinin tam ve sınırsız mülkiyetiydi. köle sahibi, yalnızca kölenin emeği üzerinde değil, aynı zamanda hayatı üzerinde de dilediğince tasarrufta bulundu.

2– köleci düzenin oluşması sırasında ilk kez devlet ortaya çıktı. o, toplumun uzlaşmaz düşman sınıflara bölünmesiyle, toplumun sömürülen çoğunluğunun sömüren azınlık tarafından baskı altında tutulmasının aygıtı olarak oluştu.

3– köleliğe dayanan iktisat, öz olarak doğal iktisat karakteri taşıyordu. eski dünya, gereksinimini kendi üretimiyle gideren birçok tekil iktisadi birime parçalandı. esas olarak kölelerle ve lüks nesnelerle ticaret yapıldı. değişimin gelişmesi, madeni parayı doğurdu.

4– köleliğe dayanan üretim tarzının temel ekonomik yasasının özsel hatları aşağı yukarı şöyledir: köle sahiplerinin, üretim araçları ve köleler üzerindeki sınırsız mülkiyeti temelinde, köylülerin ve zanaatçıların çöküşe uğratılması ve köleleştirilmesi ve diğer ülkelerin halklarının fethedilmesi ve köleleştirilmesi yoluyla kendi asalak tüketimleri için artı-ürüne el koymaları.

5– kölelik temelinde, yunan-roma dünyasında altın çağına ulaşan nispeten yüksek bir kültür (sanat, felsefe, bilim ) oluştu. bunların meyvelerini, köleci toplumun sayıca küçük üst tabakası tattı. eski dünyanın toplumsal bilinci, köleliğe dayanan üretim tarzına denk düşüyordu. egemen sınıflar ve onların ideologları, köleleri insan olarak görmediler. fiziksel çalışma kölelerin işiydi ve özgür bir insana yakışmayan, aşağılayıcı bir faaliyet sayılıyordu.

6– köleliğe dayanan üretim tarzı, ilkel topluma göre, toplumun üretici güçlerinin büyümesine yol açtı. ama daha sonraki gelişme içinde, emeklerinin sonuçlarına ilgi duymayan kölelerin emeği miadını doldurdu. köle emeğinin yayılması ve kölelerin haktan yoksun durumu, toplumun ana üretici gücü olan işgücünün tahribine, özgür küçük üreticilerin, köylülerin ve zanaatkarların yıkıma uğramasına yol açtı. bu da, köleci düzenin çöküşünün kaçınılmazlığını belirledi.

7– köle ayaklanmaları, köleci düzeni sarstı ve çöküşünü hızlandırdı. köleliğe dayanan üretim tarzının yerini feodal üretim tarzı aldı, köleliğe dayanan sömürü biçiminin yerine, toplumun üretici güçlerinin daha da gelişmesine belli bir ölçüde olanak sağlayan feodal sömürü biçimi geçti.

feodal toplumun üretim ilişkilerinin temeli, feodal beyin toprak ve arazi üzerindeki mülkiyeti ve serf köylü üzerindeki sınırlı mülkiyetiydi. serf köylü, köle değildi. o kendi öz iktisadına sahipti. feodal bey onu artık öldüremezdi, ama satabilirdi. feodal beylerin mülkiyetinin yanısıra, köylülerin ve zanaatçıların üretim araçları ve kişisel çalışmaya dayanan özel işletmeleri üzerindeki bireysel mülkiyeti vardı.

serf köylünün emek zamanı, gerekli emek zamanı ve artı-emek zamanı olarak bölünüyordu. gerekli emek zamanında köylü, kendi geçimi ve ailesinin geçimi için gerekli olan ürünü yaratıyordu. artı-emek zamanında ise, feodal beyin el koyduğu artı-ürünü yaratıyordu. bir feodal beyin iktisadında çalışan köylülerin artı-emeği, ya da köylünün kendi iktisadında yarattığı ve feodal beyin el koyduğu artı-ürün, feodal toprak rantını oluşturur.

(inter yayınlar’ından yayımlanan ve sscb bilimler akademisi’nde hazırlanan, politik ekonomi ders kitabı'nın birinci cildinde yer alan; ilkel, köleci ve feodal toplumsal formasyonların özetlerinin derlemesi. sırasıyla sayfa numaraları; 18-30-52-53, ikinci baskı)
(0)

Tümünü Göster [1]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Son Yapılan Yorumlar: