proletarya diktatörlüğü

proletarya diktatörlüğü

Tümünü Göster [1]

55428 #1  #55428
işçi sınıfının ve müttefiklerinin, toplumun sosyalist dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla kurdukları geçici politik iktidar.

emekçilerin bu iktidarı, biçimi ne olursa olsun (çok partili de olsa), iki temel şartı yerine getirmek zorundadır:

- bütün emekçiler için ve halkın tümü için, onların sosyalist kuruluşa ve kamu işlerinin çeşitli biçimleri altında sevk ve idareye katılmalarını sağlamak amacıyla, en geniş demokrasiyi gerçekleştirmek;

- yeni sosyalist demokrasi rejimini, iktidarı yeniden elde etmek ve kapitalizmi yeniden kurmak amacıyla eski sömürücü sınıflar tarafından yapılacak baltalama teşebbüslerine karşı savunmak.

bütün sosyalist ülkelerin tarihleri, politik iktidar olarak proletarya diktatörlüğünün kapitalizmden sosyalizme geçişin başında gelen şartı olduğu yolundaki marksist-leninist tezi teyit eder. bu iktidarı, kendisinden önceki bütün iktidarlardan farklı olarak karakterize eden şey, güç kaynağı olan halk kitlelerine dayanmasıdır: ''büyük çoğunluğun diktatörlüğü olan yeni iktidar, ancak büyük kitlelerin güveni sayesinde, bütün kitleyi en özgür, en güçlü bir tarzda iktidara katılmaya götürmekle ayakta durabilir.''

öte yandan, sömürücü devlet için, şiddet (violence) faaliyetini belirleyen başlıca işlevken, işçi sınıfının devleti için böyle değildir. onun amacı sosyalizmi kurmak, toplumun sınıflara bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak, toplumun bütün üyelerini emekçiler haline getirmek, insanın insan tarafından her türlü sömürüsünü temelsiz kılmaktır. ve proletarya hiçbir şekilde ''diktatörya''sını süreklileştirme özlemi içinde olmadığından, tarihsel görevini yerine getirir getirmez, proletarya diktatörlüğü gereksizleşir.

ayrıca ;
(bkz: sınıflar mücadelesi)
(bkz: sosyalizme geçiş)
(bkz: sosyal devrim)

kaynakça* *
(0)

Tümünü Göster [1]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Son Yapılan Yorumlar: